Warunki stosowania i magazynowania wyrobów JS Technologie


INFORMACJA O WYROBIE PRZEZNACZONA DLA KONSUMENTA
DOTYCZY:
NAROŻNIKÓW ALUMINIOWYCH AL
NAROŻNIKÓW ALUMINIOWYCH Z SIATKĄ SZKLANĄ ALS
NAROŻNIKÓW ALUMINIOWYCH DO TYNKÓW GIPSOWYCH NALT
NAROŻNIKÓW STALOWYCH NS
LISTEW PODTYNKOWYCH STALOWYCH W6 i W10
PROFILI COKOŁOWYCH ALUMINIOWYCH PR
PROFILI GK (UD, CD, U, C) PR GK
NAROŻNIKÓW I LISTEW Z PVC , Z SIATKĄ PODTYNKOWĄ I BEZ - PVC


PRZEZNACZENIE

Narożniki i listwy podtynkowe oraz profile cokołowe przeznaczone są do stosowania w procesie tynkowania pomieszczeń i docieplania budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej oraz magazynowych i przemysłowych.


ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA

AL - stosowane do tynków suchych służą do wzmacniania i zabezpieczania naroży ścian przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz do uzyskania prostoliniowości naroży. Nie stosować do tynków cementowo-wapiennych. 

NS - stosowane do tynków mokrych CEMENTOWO-WAPIENNYCH służą do wzmacniania i zabezpieczania naroży ścian przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz do uzyskania prostoliniowości naroży. Nie należy stosować w środowiskach bardzo wilgotnych jak kuchnie zbiorowego żywienia, pomieszczenia sanitarne, łaźnie, baseny, pływalnie. Nie stosować na zewnątrz budynków. NIE STOSOWAĆ DO TYNKÓW GIPSOWYCH. W w/w środowiskach należy stosować NS, W6, W10 wykonane z taśm aluminiowych, używając do tego wyłącznie TYNKÓW GIPSOWOWYCH. Przy nakładaniu tynku należy zwrócić szczególną uwagę na niedopuszczenie do uszkodzenia ochronnej warstwy cynku przez zarysowanie itp. Do mocowania należy stosować elementy pokryte warstwą antykorozyjną spełniającą wymogi PN-EN 1670:2000. 

ALS - stosowane w bezspoinowych systemach dociepleń budynków (ETICS) z zastosowaniem styropianu lub wełny mineralnej i służą do zabezpieczenia naroży ścian przed uszkodzeniami mechanicznymi i powstaniem pęknięć. Dodatkowo należy przestrzegać wytycznych producenta systemu dociepleń. ALS zawierają kleje termo potliwe, można je zatem stosować od 5°C do 30°C.

NALT - stosowane do tynków mokrych GIPSOWYCH, służą do wzmacniania i zabezpieczania naroży ścian przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz do uzyskania prostoliniowości naroży. Nie należy stosować w środowiskach bardzo wilgotnych jak kuchnie zbiorowego żywienia, pomieszczenia sanitarne, łaźnie, baseny, pływalnie. NIE STOSOWAĆ DO TYNKÓW CEMENTOWO-WAPIENNYCH. Przy nakładaniu tynku należy zwrócić szczególną uwagę na niedopuszczenie do uszkodzenia struktury wyrobu. Do mocowania należy stosować elementy pokryte warstwą antykorozyjną spełniającą wymogi identyczne z klasą antykorozyjności wyrobu właściwego.

W6 i W10 -  stosowane do precyzyjnego nakładania na ścianach tynków mokrych o określonej grubości (6 lub 10mm) oraz pełnią funkcję dylatacyjną.

PCOK (PROFILE COKOŁOWE)  - stosowane w bezspoinowych systemach dociepleń budynków (ETICS) z zastosowaniem styropianu lub wełny mineralnej i służą do precyzyjnego montażu dolnego rzędu płyt dociepleniowych oraz do zabezpieczenia naroża zewnętrznego przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dodatkowo należy przestrzegać wytycznych producenta systemu dociepleń.

PR GK - stosowane w systemach zabudowy przy użyciu płyt kartonowo-gipsowych. Należy przestrzegać zaleceń producenta dot. sposobu montażu oraz używać akcesoriów wyprodukowanych przez producenta profili. Nie stosować do innego rodzaju konstrukcji niż w/w.

PVC - stosowane do różnego rodzaju tynków na zewnątrz jak i wewnątrz budynków. Służą do wzmacniania i zabezpieczania naroży, poprawy ich prostoliniowości, poprawy polączeń tynków z ościeżnicami okiennymi i drzwiowymi , dylatowania,  poprawy odprowadzania wody z balkonów, tarasów itp. 

Przed mocowaniem listew przyokiennych , ościeżnica musi zostać oczyszczona, odtłuszczona i osuszona  w miejscu aplikacji listwy. Następnie  należy usunąć  osłonkę pianki dylatacyjnej i od razu przykleić listwę do ościeżnicy . Po przyklejeniu listew do ościeżnicy koniecznie należy odczekać ok. 2 godzin, W tym czasie klej z pianki dylatacyjnej dobrze zwiąże z podłożem . Następnie po aplikacji folii ochronnej do taśmy na elemencie traconym , można przystąpić do prac tynkarskich.   Dodatkowo należy przestrzegać wytycznych producenta tynków lub systemu dociepleń. Taśmy ochronne stosowane do produkcji profili PVC zawierają kleje - można ja zatem stosować w temperaturach od 5 do 30 st C. 

Przy montażu wszelkich listew PVC z taśmami ochronnymi , taśmy te mogą być wystawione na działanie promieni słonecznych nie dłużej niż 14 dni i po tym czasie należy je usunąć  z produktu kończąc w ten sposób obróbkę elementu.

Przy montażu listew przyokiennych należy pamiętać, iż element tracony należy usunąć wraz z folią ochronną zaraz po wyschnięciu tynku strukturalnego, najczęściej kilka dni po jego nałożeniu.

Nie należy pozostawiać  nie oderwanego elementu traconego dłużej niż 14 dni nałożeniu tynku.
Nie wolno pozostawiać również nie oderwanego elementu traconego w przypadku przerwania prac budowlanych. 

Należy zwrócić uwagę , iż tynk strukturalny winien być nałożony na fasadę zaraz po wyschnięciu kleju do zatapiania siatki zbrojącej . Cały proces obróbki ościeżnicy listwą podokienną wraz z końcowym tynkowaniem nie powinien trwać  dłużej niż 14 dni. WARUNKI MAGAZYNOWANIA

Wszystkie wymienione wyżej wyroby (AL, ALS, NS, NALT, W6/ W10 ,PR, PR GK, PVC) powinny być przechowywane w pomieszczeniu suchym. Powinny być zabezpieczone przed bezpośrednim wpływem czynników atmosferycznych np: opadów atmosferycznych, bezpośredniego nasłonecznienia. Skład oraz własności tynków i zapraw używanych w konkretnych warunkach, a także sposób ich przechowywania są poza kontrolą i wpływem wytwórcy profili, dlatego nie jest udzielona gwarancja na odporność tychże profili na korozję.

Wszystkie wyroby z siatką podtynkową np. narożniki z siatką, profile okapnikowe z siatką, listwy przyokienne  itp. nie mogą być  przechowywane i przewożone przy temperaturze powietrza wew. pomieszczenia lub pod plandeką samochodu /przyczepy  ponizej 0 st C i powyżej 40 st C. Produkty nie mogą być narażone na bezpośredni kontakt z wodą.  Ma to związek z właściwościami kleju termotopliwego używanego do produkcji.