Warunki stosowania wyrobów JS Technologie

INFORMACJA O WYROBIE PRZEZNACZONA DLA KONSUMENTA
DOTYCZY:
NAROŻNIKÓW ALUMINIOWYCH AL
NAROŻNIKÓW ALUMINIOWYCH Z SIATKĄ SZKLANĄ ALS
NAROŻNIKÓW STALOWYCH NS
LISTEW PODTYNKOWYCH STALOWYCH W6 i W10
PROFILI COKOŁOWYCH ALUMINIOWYCH PR
PROFILI GK (UD, CD, U, C) PR GK
NAROŻNIKÓW I LISTEW Z PVC , Z SIATKĄ PODTYNKOWĄ I BEZ - PVC


PRZEZNACZENIE

Narożniki i listwy podtynkowe oraz profile cokołowe przeznaczone są do stosowania w procesie tynkowania pomieszczeń i docieplania budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej oraz magazynowych i przemysłowych.


ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA

AL -  stosowane do tynków suchych służą do wzmacniania i zabezpieczania naroży zewnętrznych ścian przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz do uzyskania prostoliniowości naroży. Stosowane wewnątrz lub na zewnątrz budynków w środowiskach o kategorii korozyjności atmosfery C3 wg PN-EN 12500:2002.

NS - stosowane do tynków mokrych CEMENTOWO-WAPIENNYCH służą do wzmacniania i zabezpieczania naroży zewnętrznych ścian przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz do uzyskania prostoliniowości naroży. nie należy stosować w środowiskach bardzo wilgotnych jak kuchnie zbiorowego żywienia, pomieszczenia sanitarne, łaźnie, baseny, pływalnie, NIE STOSOWAĆ DO TYNKÓW GIPSOWYCH. W w/w środowiskach należy stosować NS, W6, W10 wykonane z taśm aluminiowych. Przy nakładaniu tynku należy zwrócić szczególną uwagę na niedopuszczenie do uszkodzenia ochronnej warstwy cynku przez zarysowanie itp. Do mocowania należy stosować elementy pokryte warstwą antykorozyjną spełniającą wymogi PN-EN 1670:2000.

ALS - stosowane w bezspoinowych systemach dociepleń budynków (ETICS) z zastosowaniem styropianu lub wełny mineralnej i służą do zabezpieczenia naroży zewnętrznych ścian przed uszkodzeniami mechanicznymi i powstaniem pęknięć. Dodatkowo należy przestrzegać wytycznych producenta systemu dociepleń.

W6 i W10 -  stosowane do precyzyjnego nakładania na ścianach tynków mokrych o określonej grubości (6 lub 10mm) oraz pełnią funkcję dylatacyjną.

PCOK (PROFILE COKOŁOWE)  - stosowane w bezspoinowych systemach dociepleń budynków (ETICS) z zastosowaniem styropianu lub wełny mineralnej i służą do precyzyjnego montażu dolnego rzędu płyt dociepleniowych oraz do zabezpieczenia naroża zewnętrznego przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dodatkowo należy przestrzegać wytycznych producenta systemu dociepleń.

PR GK - stosowane w systemach zabudowy przy użyciu płyt kartonowo-gipsowych. Należy przestrzegać zaleceń producenta dot. sposobu montażu oraz używać akcesoriów wyprodukowanych przez producenta profili. Nie stosować do innego rodzaju konstrukcji niż w/w.

PVC - stosowane do różnego rodzaju tynków na zewnątrz jak i wewnątrz budynków. Służą do wzmacniania i zabezpieczania naroży, poprawy ich prostoliniowości, poprawy polączeń tynków z ościeżnicami okiennymi i drzwiowymi , dylatowania,  poprawy odprowadzania wody z balkonów, tarasów itp. 

Przed mocowaniem listew przyokiennych , ościeżnica musi zostać oczyszczona, odtłuszczona i osuszona  w miejscu aplikacji listwy. Następnie  należy usunąć  osłonkę pianki dylatacyjnej i od razu przykleić listwę do ościeżnicy . Po przyklejeniu listew do ościeżnicy koniecznie należy odczekać ok. 2 godzin, W tym czasie klej z pianki dylatacyjnej dobrze zwiąże z podłożem . Następnie po aplikacji folii ochronnej do taśmy na elemencie traconym , można przystąpić do prac tynkarskich.   Dodatkowo należy przestrzegać wytycznych producenta tynków lub systemu dociepleń. Taśmy ochronne stosowane do produkcji profili PVC zawierają kleje - można ja zatem stosować w temperaturach od 5 do 30 st C. 

Przy montażu wszelkich listew PVC z taśmami ochronnymi , taśmy te  mogą  być wystawiona na działanie promieni słonecznych nie dłużej niż 14 dni i po tym czasie należy je usunąć  z produktu kończąc w ten sposób obróbkę elementu. 


WARUNKI MAGAZYNOWANIA

Wszystkie wymienione wyżej wyroby (AL., ALS, NS, W6 W10 ,PR, PR GK, PVC) powinny być przechowywane w pomieszczeniu suchym. Powinny być zabezpieczone przed bezpośrednim wpływem czynników atmosferycznych np: opadów atmosferycznych, bezpośredniego nasłonecznienia. Skład oraz własności tynków i zapraw używanych w konkretnych warunkach, a także sposób ich przechowywania są poza kontrolą i wpływem wytwórcy profili, dlatego nie jest udzielona gwarancja na odporność tychże profili na korozję.

Wszystkie wyroby z siatką podtynkową np. narożniki z siatką, profile okapnikowe z siatką, listwy przyokienne  itp. nie mogą być  przechowywane i przewożone przy temperaturze powietrza wew. pomieszczenia lub pod plandeką samochodu /przyczepy  ponizej 0 st C i powyżej 40 st C. Produkty nie mogą być narażone na bezpośredni kontakt z wodą.  Ma to związek z właściwościami kleju termotopliwego używanego do produkcji.